ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลฯ ข่าวสารตลาดแรงงาน (อ่าน 2) 20 ม.ค. 63
กำหนดเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 332) 07 เม.ย. 62
บริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนกฤษณา (อ่าน 781) 22 ส.ค. 60
ผลิตภัณฑ์จากบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนกฤษณา ( 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์) ข้าวเกรียบนางฟ้า (อ่าน 728) 15 ส.ค. 60
ผลิตภัณฑ์จากบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนกฤษณา ( 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์) เห็ดสวรรค์ (อ่าน 754) 15 ส.ค. 60
ผลิตภัณฑ์จากบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนกฤษณา ( 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์) เมี่ยงสวรรค์ (อ่าน 715) 15 ส.ค. 60
ผลิตภัณฑ์จากบริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียนกฤษณา ( 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์) กระทงนางฟ้า (อ่าน 713) 15 ส.ค. 60