ปฐมวัย

นางสาวปัญจนิจ ชาวสวนแตง
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2